Co to jest projekt organizacji ruchu?

Każdy wykonawca robót drogowych lub organizator eventu, który planuje blokadę odcinka jakiejkolwiek drogi lokalnej, wewnętrznej lub krajowej, powinien dysponować stosowną zgodą zarządcy tejże drogi. Aby uzyskać pozwolenie, należy najpierw zaplanować zmianę organizacji ruchu pieszego lub drogowego. Taki dokument tworzą wyspecjalizowane biura inżynierskie. Co to jest projekt organizacji ruchu? Organizacja ruchu tymczasowa i stała Projekt organizacji ruchu jest bardzo ważnym dokumentem, powstałym w wyniku licznych analiz, badań i oględzin terenowych, zawierającym najlepsze, możliwe rozwiązania, mające na celu płynne przemieszczanie się ludzi oraz pojazdów w danym miejscu i czasie. Ze względu na przewidywany czas blokady danego odcinka drogi projekty dzielą się...

Czytaj więcej