Każdy wykonawca robót drogowych lub organizator eventu, który planuje blokadę odcinka jakiejkolwiek drogi lokalnej, wewnętrznej lub krajowej, powinien dysponować stosowną zgodą zarządcy tejże drogi. Aby uzyskać pozwolenie, należy najpierw zaplanować zmianę organizacji ruchu pieszego lub drogowego. Taki dokument tworzą wyspecjalizowane biura inżynierskie. Co to jest projekt organizacji ruchu?

Organizacja ruchu tymczasowa i stała

Projekt organizacji ruchu jest bardzo ważnym dokumentem, powstałym w wyniku licznych analiz, badań i oględzin terenowych, zawierającym najlepsze, możliwe rozwiązania, mające na celu płynne przemieszczanie się ludzi oraz pojazdów w danym miejscu i czasie. Ze względu na przewidywany czas blokady danego odcinka drogi projekty dzielą się na tymczasowe, stałe i uproszczone.

Uproszczone projekty organizacji ruchu znajdują zastosowanie na przykład podczas wycinki drzew czy prac porządkowych na drodze, tymczasowe zaś służą po planowania ruchu w trakcie trwania cyklicznych imprez, jarmarków, remontów i przebudowy dróg. Projekt stałej organizacji ruchu jest niezbędny wówczas, gdy następuje trwała zmiana w terenie, związana między innymi z budową nowych osiedli lub rozbiórką obiektów.

Bezpieczeństwo na drodze a projekt organizacji ruchu

Aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort wszystkim użytkownikom drogi, wykonawcy robót lub organizatorzy imprez muszą zatroszczyć się o zachowanie płynności ruchu na danym terenie. Planowanie objazdów nie jest jednak proste i wiąże się z koniecznością uzyskania stosownej zgody. Co zrobić, by upłynnić ruch?

Warto wówczas zwrócić się o techniczne wsparcie do biura projektowego, takiego jak warszawski https://mzmartech.pl/– MarTech, zajmujący się opracowywaniem kompleksowych projektów organizacji ruchu na zlecenie organów publicznych oraz przedsiębiorstw sektora prywatnego. MarTech to firma, która ma w swoim dorobku wiele udanych projektów, realizowanych na terenie województwa mazowieckiego i Warszawy.